• hình ảnh 1
 • Hình ảnh 2
 • Hình ảnh 3
 • Hình ảnh 4
 • Hình ảnh 5
 • Hình ảnh 6
 • Hình ảnh 7
 • Hình ảnh 8
 • Hình ảnh 9
 • Hình ảnh 10
 • Hình ảnh 11
Bảo vệ yếu nhân
Cập nhật ngày 28/08/2014

Bảo vệ yếu nhân là dịch vụ cung cấp vệ sĩ riêng biệt cho Quý Khách hàng có nhu cầu cần được đảm bảo an toàn, Quý Khách hàng sẽ được vệ sĩ tháp tùng theo đúng thời hạn, các tình huống sẽ được dự liệu và có phương án phòng chống ở mức độ cao nhất, Quý Khách hàng sẽ được đảm bảo an toàn bởi những nhân viên Bảo vệ Thời Đại giỏi nhất.