• hình ảnh 1
 • Hình ảnh 2
 • Hình ảnh 3
 • Hình ảnh 4
 • Hình ảnh 5
 • Hình ảnh 6
 • Hình ảnh 7
 • Hình ảnh 8
 • Hình ảnh 9
 • Hình ảnh 10
 • Hình ảnh 11
Mục tiêu cố định
Cập nhật ngày 28/08/2014

Mục tiêu cố định khác gồm: Nhà máy, xí nghiệp, kho hàng, bến bãi, khách sạn, trụ sở làm việc, nhà ở, siêu thị …

Dựa trên đặc điểm vị trí và tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của từng Mục tiêu mà có các phương án bảo vệ cụ thể cho lực lượng bảo vệ. Nhưng mục đích, yêu cầu chung của lực lượng Bảo vệ Thời Đại là đảm bảo an ninh, an toàn cho mọi hoạt động của Mục tiêu.